Thông báo tổ chức hội thảo Tư duy xây dựng chiến lược và kiểm soát thực thi
Thông báo tổ chức hội thảo Tư duy xây dựng chiến lược và kiểm soát thực thi
25/11/2022
Giúp chủ doanh nghiệp trở thành nhà hoạch định và thực thi chiến lược. Kiểm soát quá trình thực thi chiến lược kinh doanh và đánh giá sau thực thi.
Thông báo lịch đào tạo chuyển giao CEO quản trị và Giám đốc chức năng tháng 11 và 12 năm 2022
Thông báo lịch đào tạo chuyển giao CEO quản trị và Giám đốc chức năng tháng 11 và 12 năm 2022
02/11/2022
Học viện CEO Hà Nội xin thông báo lịch tổ chức các chương trình huấn luyện trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022
Hội thảo NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ cho LÃNH ĐẠO
Hội thảo NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ cho LÃNH ĐẠO
24/03/2022
Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh phá sản thì có đến 85% trong số đó do chính sách quản lý của người đứng đầu mà ra.