Các chương trình huấn luyện tại Học viện CEO Hà Nội đề cập tới 6 mảng chính trong doanh nghiệp: Chiến lược – Kinh doanh – Tài chính – Nhân sự - Vận hành - Pháp lý. Với 5 giá trị: Tư duy quản trị gốc và Giải phóng tâm; Cung cấp hệ công cụ; Tính thực tiễn cao và thời gian đào tạo ngắn; Tham gia cộng đồng doanh nhân.

Chủ doanh nghiệp (CEO) và các Giám đốc chức năng gồm: Giám đốc Marketing; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc sản xuất; Giám đốc tài chính; Giám đốc nhân sự

Đứng đầu là ông Ngô Minh Tuấn - người thầy của hàng nghìn CEO Việt Nam. Ông là chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp trên toàn quốc với gần 20 năm kinh nghiệm và là chủ tịch Câu lạc bộ phát triển Doanh nhân Việt Nam – Asean.