Thông tin khóa học

XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN HIỆU QUẢ - ĐÁNH BẠI DÀN CÁ MẬP ĐẦU TƯ

 • Một trong những vấn đề quan trọng quyết định thành bại của một dự án Khởi nghiệp là kết quả việc “gọi vốn đầu tư và tiếp cận vốn đầu tư”
 • Khi gọi vốn đầu tư hay làm chủ thế trận đầu tư chúng ta phải nắm bắt rõ người tiêu dùng, thị trường, nhà đầu tư... họ cần gì. 
 • Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng chúng ta có thể “qua mặt” được nhà đầu tư

Vậy làm thế nào để XÂY DỰNG ĐƯỢC HỆ THỐNG GỌI VỐN làm cho các nhà đầu tư phải khuất phục?

Học viện CEO Hà Nội xin giới thiệu chương trình XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN

Ai nên tham gia chương trình này

Học viện đã hoàn thành khoá CEO Beginner

Học để làm

Học viện đã hoàn thành khoá CEO Beginner

Mục tiêu chương trình

Giúp học viên nắm bắt được các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư

Giúp học viên hiểu được tâm lý của nhà đầu tư

Giúp học viên biết cách xây dựng tài liệu gọi vốn

Giúp học viên biết định vốn doanh nghiệp

Giúp học viên nắm bắn được quy trình xây dựng hồ sơ gọi vốn

Nội dung huấn luyện

CHƯƠNG I HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM DOANH NGHIỆP (CCSC)

  • Bài I.1: (Phần 1) Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư
  • Bài I.1: (Phần 2) Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư
  • Bài I.2: Các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư

CHƯƠNG II TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ MONG MUỐN GỌI VỐN

  • Bài II.1: Tư duy logic của nhà đầu tư
  • Bài II.2: Mong muốn gọi vốn của doanh nghiệp

CHƯƠNG III XÂY DỰNG TÀI LIỆU GỌI VỐN

  • Bài III.1: Bảng phân tích sản phẩm/ dịch vụ & khách hàng mục tiêu
  • Bài III.2: Bảng phân tích thị trưởng & đối thủ cạnh tranh
  • Bài III.3: (Phần 1) Định giá doanh nghiệp
  • Bài III.3: (Phần 2) Định giá doanh nghiệp
  • Bài III.4: Danh mục đầu tư
  • Bài III.5: Bảng định giá doanh nghiệp sau góp vốn (Tổng mức đầu tư)
  • Bài III.6: Bảng CCSC doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư
  • Bài III.7,8: Hồ sơ ký kết góp vốn + Danh mục hồ sơ vận hành & báo cáo với cổ đông

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC GỌI VỐN

  • Bài IV.1: (Phần 1) Xây dựng quy trình gọi vốn
  • Bài IV.1: (Phần 2) Xây dựng quy trình gọi vốn
  • Bài IV.2: Đóng gói tài liệu thuyết trình gọi vốn
  • Bài IV.3: Huấn luyện thuyết trình gọi vốn

người chuyển giao

Ông Ngô Minh Tuấn:

 

 

100% chương trình được biên soạn và huấn luyện trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự.

Ông Ngô Minh Tuấn là:

 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global.
 • Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.
 • Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.
 • "Khám và chữa bệnh" cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Thông tin tài khoản

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Ngân hàng Á Châu (ACB), CN Hà Thành, PGD Trần Quốc Hoàn

4666618