Các khóa học

Các khóa học Khởi nghiệp và Trưởng phòng

CEO Beginner

Giúp học viên xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng các công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết

Giúp học viên xây dựng được lộ trình phát triển doanh nghiệp để từng bước định vị tầm nhìn

Giúp doanh nghiệp khởi nghiệp lựa chọn thời điểm tăng tốc trên cơ sở phân tích thông số

Xem ngay
CEO Beginner
Các khóa học Khởi nghiệp và Trưởng phòng

Hồ sơ gọi vốn

Giúp học viên nắm bắt được các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư

Giúp học viên hiểu được tâm lý của nhà đầu tư

Giúp học viên biết cách xây dựng tài liệu gọi vốn

Giúp học viên biết định vốn doanh nghiệp

Giúp học viên nắm bắn được quy trình xây dựng hồ sơ gọi vốn

Xem ngay
Hồ sơ gọi vốn
Các khóa học Khởi nghiệp và Trưởng phòng

Chương trình Startup

Hướng dẫn cách xây dựng IDEA, CONCEPT để khởi nghiệp

Biết cách định giá vốn và giá bán sản phẩm

Biết cách xây dựng lộ trình phát triển và doanh thu

Biết cách lập kế hoạch Truyền thông - Marketing

Biết xây cơ cấu tổ chức và chia lương thưởng hợp lý để có nhân sự giỏi

Biết được các bước triển khai và vận hành hiệu quả

Xem ngay
Chương trình Startup
Các khóa học Khởi nghiệp và Trưởng phòng

Trưởng Phòng Sale Nhà Phân Phối

Giúp học viên chủ động vận hành được phòng sale hiệu quả

Giúp học viên đóng gói được tài liệu chuyển giao cho từng vị trí do mình quản lý

Giúp học viên nhân bản hệ thống trên cơ sở bộ tài liệu đóng gói đến từng vị trí quản lý

Giúp học viên có năng lực quản lý được hệ thống bán hàng với hàng trăm nhân sự

Xem ngay
Trưởng Phòng Sale Nhà Phân Phối
Các khóa học Khởi nghiệp và Trưởng phòng

Trưởng Phòng Sale Bán Lẻ

Giúp học viên chủ động vận hành được Phòng Sale hiệu quả, chủ động, chuyên nghiệp.

Giúp học viên đóng gói được tài liệu chuyển giao cho từng vị trí do mình quản lý.

Giúp học viên nhân bản hệ thống trên cơ sở bộ tài liệu đóng gói đến từng vị trí quản lý.

Giúp học viên có năng lực quản lý được hệ thống bán hàng với hàng trăm nhân sự.

Xem ngay
Trưởng Phòng Sale Bán Lẻ