Để một sản phẩm đến tay khách hàng, ngoài nhu cầu từ phía người mua, doanh nghiệp cũng cần phải có những tư vấn nhất định về giá trị hay những thông tin nổi bật, tính hiệu quả của sản phẩm để khách hàng hiểu hơn về chúng, thì ở đây, nhân viên sales là người chuyên cung cấp, tư vấn những sản phẩm hàng hóa dịch vụ trước khi đến tay người tiêu dùng.                                    

Đặc biệt, đối với một trưởng phòng sale - mô hình nhà phân phối còn phải hiểu mô hình kênh phân phối toàn diện, phân tích thói quen đại lý.                                      

Học viện CEO Hà Nội xin giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - KHOÁ TRƯỞNG PHÒNG SALE NHÀ PHÂN PHỐI                                   

Ai nên tham gia chương trình này

Học để thăng tiến

Nhân viên Sale

Học để thăng tiến
Học để làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả

Trưởng phòng Sale

Học để làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
Học để giám sát và hướng dẫn nhân viên

Giám đốc kinh doanh

Học để giám sát và hướng dẫn nhân viên

Mục tiêu chương trình

Giúp học viên chủ động vận hành được phòng sale hiệu quả

Giúp học viên đóng gói được tài liệu chuyển giao cho từng vị trí do mình quản lý

Giúp học viên nhân bản hệ thống trên cơ sở bộ tài liệu đóng gói đến từng vị trí quản lý

Giúp học viên có năng lực quản lý được hệ thống bán hàng với hàng trăm nhân sự

Nội dung huấn luyện

CHƯƠNG I LUẬT CHƠI

  • Mô hình kênh phân phối
  • Tiếp nhận đề bài
  • Tiếp nhận hoặc xây dựng quy trình bán hàng
  • Xây dựng Cơ cấu tổ chức
  • Định biên nhân sự
  • Các phương pháp tính lương
  • Xây dựng nội quy phòng
  • Xây dựng quy chế thưởng phạt theo công nợ

CHƯƠNG II ĐÓNG GÓI LUẬT CHƠI THEO VỊ TRÍ

  • Đóng gói luật chơi
  • Đóng gói quy trình nghiệp vụ và công cụ mẫu
  • Đóng gói tài liệu vận hành

CHƯƠNG III KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

  • Phân tích các thông số mấu chốt để đạt được mục tiêu doanh thu
  • Phân bổ các thông số mấu chốt và chi phí cho từng vùng, nhân viên
  • Mẫu kế hoạch kinh doanh
  • Bảo vệ kế hoạch và kỹ năng đàm phán

CHƯƠNG IV TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

  • Chuẩn bị tuyển dụng
  • Phỏng vấn tuyển dụng
  • Quy trình mới hỗ trợ nhân sự mới

CHƯƠNG V TRUYỀN THÔNG HỆ THỐNG

  • Truyền thông về quy chế lương
  • Truyền thông về sản phẩm và thị trường
  • Truyền thông về luật chơi
  • Truyền thông về chuyên môn của bản thân
  • Đào tạo về nghiệp vụ
  • Chuyển giao gói tài liệu theo vị trí cho nhân sự

CHƯƠNG VI VẬN HÀNH HỆ THỐNG

  • Lập báo cáo mẫu cho nhân viên
  • Đọc và phân tích báo cáo
  • Kỹ năng giám sát
  • Kỹ năng họp giao ban
  • Kỹ năng đào tạo

CHƯƠNG VII QUẢN TRỊ BẢN THÂN

  • Trưởng phòng làm gương

CHƯƠNG VII QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

  • Định giá sản phẩm
  • Tăng doanh thu kế hoạch
  • Sếp và bạn?
  • Vì sao bạn mất việc

CHƯƠNG IX NGHỀ VÀ NGHIỆP

  • Nỗi khổ của trưởng phòng
  • Cơ hội nào cho trưởng phòng?

người chuyển giao

Ông Ngô Minh Tuấn:

 

Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam

 

100% chương trình được biên soạn và huấn luyện trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự.

Ông Ngô Minh Tuấn là:

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.
Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.
"Khám và chữa bệnh" cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Thông tin tài khoản

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Ngân hàng Á Châu (ACB), CN Hà Thành, PGD Trần Quốc Hoàn

4666618